هاست لینوکس پربازدید
24 ساعت ضمانت بازگشت وجه !
 • Product 1

  ED 500

  • 500 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد ساب دامين
  • نامحدود تعداد دامنه های قابل اتصال
  • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
  • نامحدود تعداد اکانت ايميل
  • نامحدود تعداد اکانت بانک اطلاعاتی
  • Cpanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • هفتگی پشتيبان گيری
  • دارد نصب سیستم مدیریت محتوا
  • SSL رایگان امکانات ویژه


  فقط
  تومان150,000/3 mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  ED 1000

  • 1000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد ساب دامين
  • نامحدود تعداد دامنه های قابل اتصال
  • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
  • نامحدود تعداد اکانت ايميل
  • نامحدود تعداد اکانت بانک اطلاعاتی
  • Cpanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • هفتگی پشتيبان گيری
  • دارد نصب سیستم مدیریت محتوا
  • SSL رایگان امکانات ویژه


  فقط
  تومان300,000/3 mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  ED 2000

  • 2000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد ساب دامين
  • نامحدود تعداد دامنه های قابل اتصال
  • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
  • نامحدود تعداد اکانت ايميل
  • نامحدود تعداد اکانت بانک اطلاعاتی
  • Cpanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • هفتگی پشتيبان گيری
  • دارد نصب سیستم مدیریت محتوا
  • SSL رایگان امکانات ویژه


  فقط
  تومان450,000/3 mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  ED 3000

  • 3000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد ساب دامين
  • نامحدود تعداد دامنه های قابل اتصال
  • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
  • نامحدود تعداد اکانت ايميل
  • نامحدود تعداد اکانت بانک اطلاعاتی
  • Cpanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • هفتگی پشتيبان گيری
  • دارد نصب سیستم مدیریت محتوا
  • SSL رایگان امکانات ویژه


  فقط
  تومان600,000/3 mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  ED 5000

  • 5000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد ساب دامين
  • نامحدود تعداد دامنه های قابل اتصال
  • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
  • نامحدود تعداد اکانت ايميل
  • نامحدود تعداد اکانت بانک اطلاعاتی
  • Cpanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • هفتگی پشتيبان گيری
  • دارد نصب سیستم مدیریت محتوا
  • SSL رایگان امکانات ویژه


  فقط
  تومان750,000/3 mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  ED Unlimited

  • نامحدود فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد ساب دامين
  • نامحدود تعداد دامنه های قابل اتصال
  • نامحدود تعداد اکانت اف تي پی
  • نامحدود تعداد اکانت ايميل
  • نامحدود تعداد اکانت بانک اطلاعاتی
  • Cpanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • هفتگی پشتيبان گيری
  • دارد نصب سیستم مدیریت محتوا
  • SSL رایگان امکانات ویژه


  فقط
  تومان1,200,000/3 mo
  سفارش دهید